rsz_pexels-pixabay-161534

DESPRE ASOCIAȚIA EU SUNT MIC, TU FA-MĂ MARE

Denumirea Asociației este „ASOCIAȚIA EU SUNT MIC, TU FA-MĂ MARE”, conform dovezii de disponibilitate a denumirii eliberată de Ministerul Justiției, care va fi utilizată în toate actele, documentele, publicațiile și orice înscrisuri care emană de la asociație, împreună cu numărul hoărârii judecătorești de înființare și numârul codului fiscal.

Scopul asociației se va putea concretiza în activități precum:

 • Informarea viitoarelor mame cu privire la: evoluția normală a femeii gravide, problemele pe care le ridică sarcina și nasterea, obligațiile morale ale mamei față de copilul sau;
 • Consilierea spirituală viitoarelor mame privind ințelegerea naturii umane, biologice și sociale a persoanei care urmează să se nască;
 • Indrumarea femeii aflate în criza de sarcină: identificarea cauzelor care au provocat situația de criză și a soluțiilor pentru rezolvarea optimă a acesteia;
 • Consilierea psihologică a viitoarelor mame și a mamelor noilor născuți;
 • Sprijin psihologic prin participarea la ședinte individuale de psihoterapie în cadrul cărora se abordează subiecte precum dezvoltarea copilului, nașterea, alăptarea, declararea copilului, gestionarea familiei monoparentale etc.;
 • Oferirea de asistență socială și sprijin material pentru viitoare mame și mame a noilor născuți prin donații din partea asociației;
 • Îndrumarea privind accesul la serviciile medicale necesare pe perioada cât femeia este însărcinată, alăptează sau este in perioada de creștere a copilului pâna la vârsta de 2 ani;
 • Îndrumarea privind accesul pe piața muncii, consilierea privind obținerea anumitor calificâri profesionale, în vederea ocupării unui loc de muncă, inclusiv îndrumarea pentru înscrierea la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Munca;
 • Oferirea de informații privind legislația aplicabilă în domeniul dreptului familiei (autoritate părinteasca, drepturile copilului, filiație), precum și în domeniul asigurărilor sociale (consultații medicale, concedii de maternitate, concedii pentru creșterea copilului în vârsta de pâna la 2 ani);
 • Oferirea de asistență juridică pentru viitoare mame sau mame de nou-născți, axată pe sprijinul în exercitarea drepturilor (civile și sociale) și obligațiilor legale ale mamei privind nașterea, creșterea și educarea copilului;
 • Dezvoltarea de competențe parentale prin activități psihologice, culturale, spirituale;
 • Acordarea de ajutor financiar sub forma unor donații mamelor și copiilor din familii nevoiașe, pentru procurarea mijloacelor de subjistență ori sub formă de bunuri (alimente, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte);
 • Acordarea de sprijin psihologic, medical, social, moral și material mamelor aflate în stare de vulnerabilitate, în vederea recuperării și adaptării la condițiile speciale de viață și totodată în vederea întegrării în mediul social;
 • Activități de strângere de fonduri (donații în bani sau natură) pentru sprijinirea mamelor și a copiilor din familii nevoiașe;
 • Desfășurarea de activități cu caracter economic, cu respectarea prevederilor legale, pentru atingerea scopului asociatiei;
 • Colaborarea cu cabinete și clinici medicale sau psihologice, cabinete ori societăți de avocați, notari publici, scoli speciale, prestatori de formare profesională asociații și organizații cu privire la modalități de intervenție;
 • Programe de voluntariat ce contribuie la realizarea scopului asociației;
 • Identificarea problemelor și necesitaților reale ale mamelor și ale copiilor, și ale familiilor acestora și oferirea de soluții prin intermediul activităților oferite de asociație;
 • Parteneriate cu alte organizații din țara și străinătate care pot sprijini și facilita atingerea scopului asociației;
 • Colectarea, recepționarea și distribuirea ajutoarelor achiziționate prin donații în natura sau bani din țară și străinătate, de la persoane fizice și juridice;
 • Realizarea oricaror alte activități compatibile cu scopul asociației, efectuate în condițiile legii, care concura la bunul mers al activității asociației.
 • Sprijinirea viitoarelor mame si a mamelor noilor-născut, aflate în dificultate și promovarea de servicii sociale, umanitare și filantropice în interesul acestora.
 • Asociația este deschisă oricărei asocieri cu alte persoane fizice și/sau juridice care doresc sa colaboreze, sa puna în aplicare scopul pentru care s-a creat prezenta asociație.