Eu Sunt Mic, Tu Fă-Mă Mare

Obligațiile Asociației

De a achita cotizația stabilită prin actele asociatiei

De a se supune hotărârilor și deciziilor organelor asociației

De a nu folosi bunurile asociație in scopuri personale sau contrare hotarârilor sau deciziilor organelor asociatiei

De a se abține de la orice fe1 de declarații sau acțiuni publice personale care ar prejudicia în vreun fel imaginea asociației

De a participa și de a se implica activ in acțiunile inițiate de asociație, cu excepția membrilor de onoare